Társaságirányítás

A nyilvános, tőzsdén jegyzett cégektől elvárja a szakmai közvélemény és a befektetői társadalom, hogy tegyék egyértelművé, milyen irányítási modellt követnek és hogyan valósul meg ennek a gyakorlati alkalmazása. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságként kiemelten fontos számunkra, hogy  - a Társaság viszonylag kis méretének ésszerű figyelembevételével  - eleget tegyünk ezeknek az elvárásoknak, valamint a törvényi és értéktőzsdei követelményeknek.

2018. január 18-án a Graphisoft Park SE megkapta a Budapesti Értéktőzsde Legek kibocsátói transzparencia mid-cap különdíjat.

A Graphisoft Park SE alapszabálya szerint a társaság irányítótestülete a részvényesek közgyűlése és az Igazgatótanács (egyszintű irányítási rendszer). Az egyszintű irányítási rendszerben a társaságot az Igazgatótanács irányítja. Az Igazgatótanács tagjai jogosultak a Társaságot képviselni harmadik felekkel folytatott ügyletekben. Az egyszintű irányítási rendszer keretében az Igazgatótanács egy vagy több tagjára ruházhatja irányítási hatáskörét. Az Audit Bizottság az Igazgatótanács független tagjaiból áll.

Társasági alapszabály letöltése.

Igazgatótanács

Az Igazgatótanács felelős a társaság irányításáért és dönt minden olyan kérdésben, melyben a részvényeseknek nincsen kizárólagos hatásköre. Az Igazgatótanács évente jelentést készít a részvényeseknek az éves rendes közgyűlésre a társaság gazdálkodásáról, vagyonáról és üzletpolitikájáról.

A Társaság alapszabályának értelmében az Igazgatótanács legalább 5, de legfeljebb 11 tagból áll, akiket a részvényesek évi rendes közgyűlésén választanak meg legfeljebb 5 éves időtartamra. A Graphisoft Park SE igazgatótanácsa jelenleg 6 tagból áll.

Az Igazgatótanács évente legalább négyszer ülésezik és határozatképességéhez a többségének jelenléte szükséges. Minden tag egy szavazati joggal rendelkezik. Az Igazgatótanács egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg a határozatait.

Az Igazgatótanács tagjai:

Bojár Gábor, az Igazgatótanács elnöke application/pdf icon Önéletrajz (letölthető PDF formátumban)
Hornung Péter, az Igazgatótanács tagja application/pdf icon Önéletrajz (letölthető PDF formátumban)
Dr. Kálmán János, az Igazgatótanács tagja application/pdf icon Önéletrajz (letölthető PDF formátumban)
Kocsány János, az Igazgatótanács tagja application/pdf icon Önéletrajz (letölthető PDF formátumban)
Dr. Martin Hajdu György, az Igazgatótanács tagja application/pdf icon Önéletrajz (letölthető PDF formátumban)
Szigeti András, az Igazgatótanács tagja application/pdf icon Önéletrajz (letölthető PDF formátumban)

Audit Bizottság

Az Audit Bizottság közreműködik az éves rendes közgyűlés által megválasztandó független könyvvizsgáló kijelölésében és áttekinti a külső könyvvizsgáló által végzett szolgáltatásokat. Az Audit Bizottság feladatai közé tartozik, hogy jóváhagyja a külső könyvvizsgáló által végzett audit és nem audit típusú szolgáltatásokat. Az Audit Bizottság áttekinti a Graphisoft Park SE éves pénzügyi jelentéseit figyelembe véve az auditok eredményeit és a független könyvvizsgáló által végzett ellenőrzéseket. Az Audit Bizottság áttekinti a tőzsdéhez és a pénzügyi hatóságokhoz benyújtandó pénzügyi jelentéseket. Az Audit Bizottság tagjait a társaság közgyűlése választja az igazgatótanács független tagjai közül.

Az Audit Bizottság tagjai:

  • Dr. Kálmán János
  • Dr. Martin Hajdu György
  • Hornung Péter

Menedzsment

  • Kocsány János, a Graphisoft Park SE vezérigazgatója és a leányvállalatok ügyvezető igazgatója
  • Pálfalvi Zsuzsa, a Graphisoft Park Services Kft. ügyvezető igazgatója