Szavazati jogok

A Graphisoft Park SE alaptőkéje 10 631 674 darab egyenként 0,02 euró névértékű, névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő "A" sorozatú törzsrészvényből és 1 876 167 darab, egyenként 0,02 euró névértékű "B" sorozatú dolgozói részvényből áll.

A részvényesi összetétel a Társaság nyilvántartásai szerint a következő:

*A Társaság tulajdonában lévő saját részvények osztalékra és szavazatra nem jogosítanak.
**A dolgozói részvények nem értékesíthetőek, és nem jelentenek szavazati jogot a 75%-os többséget igénylő döntésekben.

2019. június 30.