Részvények

A Graphisoft Park SE alaptőkéje 10 631 674 darab egyenként 0,02 euró névértékű, névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő "A" sorozatú törzsrészvényből és 1 876 167 darab, egyenként 0,02 euró névértékű "B" sorozatú dolgozói részvényből áll.

Az alaptőke összetétele:

Részvénysorozat Névérték Kibocsátott darabszám Össznévérték
  (EUR/db) (db) (EUR)
Törzsrészvények
"A" sorozat
0,02 10 631 674 212 633,48
Dolgozói részvények
"B" sorozat
0,02 1 876 167 37 523,34
Részvények
"A" és "B" sorozat
0,02 12 507 841 250 156,82

 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénysorozat Kibocsátott darabszám Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma Részvényenkénti szavazati jog Összes szavazati jog Saját részvények darabszáma
  (db) (db) (db) (db) (db)
Törzsrészvények
"A" sorozat
10 631 674 10 082 598 1 10 082 598 549 076
Dolgozói részvények
"B" sorozat
1 876 167 1 250 778 1 1 250 778 625 389
Részvények
"A" és "B" sorozat
12 507 841 11 333 376 1 11 333 376 1 174 465

 

Budapest, 2018. szeptember 30.